Tiền Giang: Lễ Húy kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Liễu Minh lần thứ 7

15:46 ,08/10/2022