Tiền Giang: Chùa Nam An kiến tạo đàn tràng Dược Sư Thất Châu cầu bình an cho Phật tử

16:24 ,11/10/2022