Tiền Giang [Video]: Trang nghiêm lễ Tưởng niệm lần thứ 12 cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ

09:08 ,27/10/2022