Tiền Giang[Video]: Lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Bảo năm 2022

16:01 ,12/11/2022