H.Châu Thành: Trang nghiêm lễ Húy kỵ Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Chánh tại chùa Trường Phước

14:58 ,30/11/2022