Tiền Giang [Video]: Chùa Long Tường trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ chư tiền bối Tổ sư khai sơn

20:50 ,16/12/2022