Tiền Giang [Video]: Chùa Khánh Long tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo

20:50 ,16/12/2022