Tiền Giang[Video]: Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa An Sơn cho Đại đức Thích Nguyên Minh

07:28 ,01/01/2023