Tiền Giang: Lễ Tảo tháp tại tổ đình Vĩnh Tràng trước thêm xuân Quý Mão

12:37 ,06/01/2023