Tiền Giang: Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư tại chùa Phước Lâm, huyện Châu Thành

19:56 ,10/02/2023