Tiền Giang [Video]: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng

21:10 ,14/02/2023