Tiền Giang: Chùa Phổ Đức tổ chức lễ tưởng niệm Húy kỵ Ni trưởng Thích Nữ Như Hảo lần thứ 20

09:41 ,23/02/2023