Tiền Giang[Video]: Phân ban Ni giới tưởng niệm Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo và họp mặt đầu năm Quý Mão

21:20 ,09/03/2023