Tiền Giang: Đạo tràng chùa Dân Hòa trang nghiêm tưởng niệm chư tiền bối Tổ sư

19:04 ,16/03/2023