Tiền Giang: Đạo tràng chùa Vạn Phước trang nghiêm lễ Húy kỵ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Chơn

16:36 ,22/03/2023