Tiền Giang[Video]:Lễ tiểu tường và công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Tân Long

15:48 ,11/04/2023