Tiền Giang [Video]: Trường Trung cấp Phật học trang nghiêm Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Hoằng Từ

19:45 ,05/11/2023