BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 22 (Phát ngày 19/02/2023 - 29 tháng Giêng năm Quý Mão)

Chủ nhật, 19/02/2023, 20:02 GMT+7
BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 22 (Phát ngày 19/02/2023 - 29 tháng Giêng năm Quý Mão)

BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 22 (Phát ngày 19/02/2023 - 29 tháng Giêng năm Quý Mão)

BẢN TIN PHẬT SỰ SỐ 22

(Phát ngày 19/02/2023 - 29 tháng Giêng năm Quý Mão)

Click vào ảnh để xem Video


Nội dung bản tin gồm có: 

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang họp lệ đầu năm 2023.
- Trai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Quý Mão tại chùa Vĩnh Tràng.
- Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng.
- H.Châu Thành: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu bình an đầu năm Quý Mão.
- H.Chợ Gạo: Chùa Phước Linh tổ chức Khánh thành đường giao thông nông thôn.


Người viết : admin