Phật Giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ, Trưởng BTS PG Khánh Hòa viên tịch

13:24 | 22/11/2016
Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ, Trưởng BTS PG Khánh Hòa viên tịch
Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ, Trưởng BTS PG Khánh Hòa viên tịch(PGVN)

Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện

08:03 | 09/11/2016
Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện
Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện(PGVN)Để bày tỏ lòng kính tiếc đối với Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ban Thường trực Hội ...