Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Thứ tư, 09/11/2016, 08:03 GMT+7
Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Thông cáo về Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện
(PGVN)

Để bày tỏ lòng kính tiếc đối với Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đoàn viếng Tang lễ Cố Hòa thượng tại Tổ đình Tường Vân; Đồng thời, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự treo biểu ngữ... 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                 CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       ______________                                                   ___________________

    Số: 422/TC/HĐTS                                        Tp. Hồ Chí Minh, 08 tháng 11 năm 2016

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT

Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

 

Kính gửi: 
- Ban, Viện Trung ương GHPGVN
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII, XIII, XIV; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hòa thượng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Kỷ niệm chương, huy chương của các Bộ ngành; Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà nước, Môn đồ pháp quyến và các Bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 10giờ50 phút ngày 08 tháng 11 năm 2016 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân).

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hòa thượng Thích Chơn Thiện đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức Lễ tang Giáo phẩm Lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 17/11/2016 (nhằm ngày 10 – 18/10/năm Bính Thân) tại Tổ đình Tường Vân, đường Trần Thái Tông, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để bày tỏ lòng kính tiếc đối với Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đoàn viếng Tang lễ Cố Hòa thượng tại Tổ đình Tường Vân; Đồng thời, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự treo biểu ngữ với nội dung như sau:

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN

- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN

Viên tịch, ngày 08 tháng 11 năm 2016 (ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân)

Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 52 năm
 


Ghi chú: Biểu ngữ nền màu vàng, chữ đen.

Đây là phật sự đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Quý Ban Trị sự thực hiện tốt nội dung thông cáo đặc biệt này.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-    Như trên
-    Ban TGCP, Vụ Phật giáo;                                  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
-    UBTƯMTTQVN "để b/c”                                                      CHỦ TỊCH
-    Lưu VP.                                                                                    (đã ký)
     
 

                                                                                    Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


Người viết : Ban TTTT PG Tiền Giang