Trực tiếp: Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng - Tổ đình Vĩnh Tràng, Tiền Giang

Thứ hai, 07/08/2023, 21:35 GMT+7
Trực tiếp: Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng - Tổ đình Vĩnh Tràng, Tiền Giang

Trực tiếp: Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng - Tổ đình Vĩnh Tràng, Tiền Giang

TRỰC TIẾP LỄ KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG PL.2567 - DL.2022


Người viết : admin