H.Châu Thành: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư đầu năm Giáp Thìn

Thứ bảy, 16/03/2024, 13:40 GMT+7
H.Châu Thành: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư đầu năm Giáp Thìn

H.Châu Thành: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư đầu năm Giáp Thìn

PGTG - Sáng ngày 16/03/2024 (nhằm ngày 7/02 năm Giáp Thìn), Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên - Trụ trì chùa Nam An (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu cầu nguyện quốc thới dân an và đảo bệnh cầu bình an cho Phật tử.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh – Thành viên Ban Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; HT.Thích Nhựt Tấn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Bửu Hòa - UVTT, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban BTS Phật giáo huyện Gò Công Đông; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Huệ Đức, TT.Thích Thanh Mẫn – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trung Chánh – Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; TT.Thích Giác Nguyên – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS Phật giáo TX.Gò Công; TT.Thích Thiện Nguyện – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo; TT.Thích Hải Châu – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.Mỹ Tho; chư Tôn đức Tăng; quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trụ trì một số tự viện trong tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Bến Tre TP.Hồ Chí Minh cùng quý Phật tử đạo tràng đồng câu hội tham dự.

Đàn tràng Dược Sư cầu nguyện bình an sáng nay tại chùa Nam An được sự phát tâm của Cty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Niên, Cty TNHH Sách và thiết bị Giáo Dục Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) cùng chư tín chủ Phật tử tịnh cúng.
“Đức Dược Sư đại từ đại nguyện,
Thương chúng sanh phương tiện độ đời, 
Từ bi cứu khổ khắp nơi, 
Lưu ly sáng suốt chói ngời tịnh thanh,
Khắp chúng sanh xứng danh diên thọ,
Cứu muôn loài nào có ngại chi,
Đông phương giáo chủ Lưu Ly,
Dược sư hải hội phụng trì hiệu danh,
Các bệnh khổ chúng sanh xưng hiệu,
Ngài ban cho vi diệu lương y”.

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta-bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Đức Phật bằng thiên nhãn thông đã nói rằng cách đây hơn mười căn dà sa có một cõi nước tên là Tịnh Lưu Ly, nơi đó Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Giáo chủ.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Đức Phật Dược Sư nhận thấy rõ con người gặp nhiều khó khăn vì thiếu thốn vật chất, sức khỏe, tiền của, trí tuệ, mà lại có dư những bệnh tật, nghèo khổ, ngu dốt, tai nạn; nói chung có đủ những thứ xấu ác, nên người ta dễ dàng tạo ra nhiều tội lỗi, hoặc khó tiến tu Bồ tát đạo. Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Ở Đông phương Tịnh độ của Ngài, của báu dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được sống chung với những bậc Bồ tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức Dược Sư và Thánh chúng, người dân ở thế giới đó hưởng được những phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác.

 Tại buổi lễ, Đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Pháp đàn Dược Sư Thất Châu niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, trì Dược Sư chú, niệm Dược Sư Như Lai danh hiệu hồi hường cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, cùng cầu cho quý Phật tử viên thành sở nguyện. 

Sau thời khoá trì tụng Kinh văn, đại diện chư Tín chủ dâng lời tác cúng dường lên chư Tôn đức đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư.

Ban đạo từ tại Pháp hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán công hạnh của Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên và Ni chúng đã thiết lập đàn tràng Dược Sư Thất Châu Dược Sư cầu bình an. Dịp này quý Phật tử cũng theo đó mà phát Bồ đề tâm cúng dường Đàn tràng. Ghi nhận công đức của Cty đã nhiều năm theo lời chỉ dạy của Ni trưởng Trụ trì chùa Nam An phát tâm kiến lập đàn tràng. Hòa thượng cũng thay mặt cho Tăng già nhị bộ thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại Pháp hội. Đồng thời chúc nguyện cho chư Tín chủ được viên thành sở nguyện, tai qua, nạn khỏi, Cty kinh doanh hồng phát.
Một số ảnh ghi nhận được:

https://www.youtube.com/watch?v=pfWqEJ8wTl4


Thích Như Tùng


Người viết : admin