H.Chợ Gạo: Tu viện Liên Hoa tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn

Chủ nhật, 24/03/2024, 22:03 GMT+7
H.Chợ Gạo: Tu viện Liên Hoa tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn

H.Chợ Gạo: Tu viện Liên Hoa tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn

PGTG - Sáng ngày 23/03/2024 (nhằm ngày 14/02 năm Giáp Thìn), Ni sư Thích Nữ Trí Nhẫn - Trụ trì tu viện Liên Hoa (thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư  cầu nguyện quốc thới dân an và cầu bình an cho Phật tử.

Quang lâm chứng minh, tham dự Pháp hội có HT.Thích Trí Huờn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Hòa thượng Thích Giác Nhân – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Nhẫn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Tân Phú Đông; HT.Thích Trí Đạt - Chứng minh BTS Phật giáo huyện Gò Công Tây; ĐĐ.Thích Quảng Hiếu – Phó BTS Phật giáo huyện Chợ Gạo; NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang; NT.Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh đồng quang lâm tham dự. 

Tại buổi lễ, đạo tràng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại hùng Bảo điện niêm hương, đảnh lễ Tam Bảo và đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược Sư, trì Dược Sư chú, niệm Dược Sư Như Lai danh hiệu hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, phong điều vũ thuận, cùng cầu cho quý Phật tử viên thành sở nguyện. 

Sau thời khoá trì tụng kinh văn, đại diện chư Ni và Phật tử đạo tràng, Sư cô Thích Nữ Phúc Trí dâng lời tác cúng dường lên chư Tôn đức đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời đức Phật dạy trong kinh Dược Sư để huân tu công đức, làm cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp.

Ban đạo từ tại Pháp hội, Hòa thượng Thích Giác Nhân tán thán công hạnh của Ni sư Thích Nữ Trí Nhẫn và Ni chúng đã thiết lập đàn tràng Dược Sư như pháp, qua đây quý Phật tử cũng theo đó mà phát Bồ đề tâm cúng dường để tu tạo phước lành. Hòa thượng cũng thay mặt cho Tăng già nhị bộ thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử tại Pháp hội. Đồng thời chúc nguyện cho chư Tín chủ được viên thành sở nguyện. 
Một số ảnh ghi nhận được:


Thích Thiện Thanh


Người viết : admin