Công Văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các tự viện

Thứ hai, 15/03/2021, 09:31 GMT+7
Công Văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các tự viện

Công Văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các tự viện


CÔNG VĂN

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.
Thưa quý Phật tử.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ra Công văn số 057/BTS-VP ngày 15 tháng 03 năm 2021, để hướng dẫn việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tự viện; Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin đăng tải toàn bộ Nội dung Công văn đến chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử tri tường và đồng thực hiện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

v_1


Người viết : admin