Tiền Giang: Thông báo Danh sách Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng 2023

Thứ sáu, 14/07/2023, 19:27 GMT+7
Tiền Giang: Thông báo Danh sách Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng 2023

Tiền Giang: Thông báo Danh sách Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng 2023

THÔNG BÁO
DANH SÁCH GIỚI TỬ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI
TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM 2023


Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni.
Thưa cùng quý Tăng Ni giới tử cầu thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 vừa có thông báo chính thức danh sách các Giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng lần này. 
Ban Biên tập xin được đăng tải nội dung để chư Tôn đức và các Giới tử tiện theo dõi.

 


Người viết : admin