Tiền Giang: LINK TẢI HỒ SƠ THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM 2023

Thứ năm, 02/03/2023, 18:29 GMT+7
Tiền Giang: LINK TẢI HỒ SƠ THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM 2023

Tiền Giang: LINK TẢI HỒ SƠ THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM 2023

 

LINK TẢI HỒ SƠ THỌ GIỚI TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ ĐĂNG NĂM 2023

Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni.

Kính thưa quý Phật tử.

Theo như nội dung Thông báo số 024/TB-BTS về việc Tổ chức Đại giới Đàn Huệ Đăng Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Đại Giới Đàn từ ngày 01 - 05/8/2023 (15 - 19/6 năm Quý Mão) tại chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, nơi truyền giới cho giới tử Tăng; chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, nơi truyền giới cho giới tử Ni.

Nay chúng tôi xin được đăng tải Hồ sơ dành cho Giới tử cần cầu thọ các Giới tại Đại Giới đàn này như sau:

1. Đề cương Khảo hạch dành cho Giới tử thọ Tỳ kheo.

2. Đề cương Khảo hạch dành cho Giới tử thọ Tỳ kheo Ni và Thức xoa Ma na.

3. Đề cương Khảo hạch dành cho Giới tử thọ Sa di.

4. Đề cương Khảo hạch dành cho Giới tử thọ Sa di Ni.

5. Bìa Hồ sơ Thọ giới Tỳ kheo.

6. Bìa Hồ sơ Thọ giới Tỳ kheo Ni

7. Bìa Hồ sơ Thọ giới Thức xoa Ma na.

8. Bìa Hồ sơ Thọ Giới Sa di.

9. Bìa Hồ sơ Thọ giới Sa di Ni.

10. Đơn xin Thọ giới.

11. Đơn xin Thọ giới Bồ tát.

12. Đơn xin Thọ giới Thập thiện.

13. Sơ yếu Lý lịch.


Người viết : admin