Công văn của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc phòng, chống dịch bệnh virus Corona

Thứ năm, 13/02/2020, 17:39 GMT+7
Công văn của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc phòng, chống dịch bệnh virus Corona

Công văn của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc phòng, chống dịch bệnh virus Corona

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          _________________                              ________________________
                                                                                        Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020
                      Số:   027  /CV-HĐTS
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV)
 
Kính gửi:  Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố   
Trong những ngày này đang xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc và đang lây nhiễm rất nhanh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Việt Nam được cảnh báo có nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 06/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus Corona.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, Tăng Ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona. Tăng Ni, Phật tử phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho nhân dân, đồng bào Phật tử, và du khách đến chùa.
Các chùa tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa. Nguyện cầu Đức Phật từ bi gia hộ để nhân loại có đầy đủ năng lượng và trí tuệ vượt qua những dịch bệnh nguy hiểm, cuộc sống trở lại an bình.
Trân trọng!
Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Thường trực HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu VP1, VP2.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
v3_13

Người viết : admin