H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức trai đàn Chẩn tế bạt độ nhân mùa Vu lan Phật lịch 2567

Chủ nhật, 03/09/2023, 22:23 GMT+7
H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức trai đàn Chẩn tế bạt độ nhân mùa Vu lan Phật lịch 2567

H.Cái Bè: Chùa Hội Phước tổ chức trai đàn Chẩn tế bạt độ nhân mùa Vu lan Phật lịch 2567

PGTG – Sáng ngày 2/9/2023 (nhằm ngày 18/7 năm Quý Mão), tại chùa Hội Phước xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang; Ni sư Thích Nữ Huệ Liên và đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ Dâng y Ca-sa, và trai đàn Chẩn tế bạt độ nhân mùa Vu lan Phật lịch 2567.

Đã hơn 2500 năm, gương hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên vẫn là một hình ảnh đẹp trong lòng người con Phật. Mỗi khi Vu lan về, không ai gọi ai, mọi người đều lắng lòng thanh tịnh, cùng nhau tu tập để dâng tặng những phước báu, công đức mà mình chế tác ra trong những thời gian tu tập có được dâng lên cúng dường cha mẹ.
Như trong Kinh Vu Lan có dạy rằng:
“Người còn tại thế:
Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì.
Kẻ đã qua đời:
Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.”

Đó là một nét đẹp của Phật giáo. Nét đẹp của người con Phật cũng chính là nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam, của những trái tim những người con biết hiếu thảo khắp năm châu trên thế giới. 

Để bắt đầu cho ngày Đại lễ Vu lan Báo hiếu, đạo tràng đã cung thỉnh chư Tôn đức trong Ban Kinh Sư quang lâm án tiền niêm hương, bạch Phật, khoá lễ Hưng tác và Thượng phan, sái tịnh đàn tràng. 
Đúng 9h, Ni sư Trụ trì cung đối trước chư Tôn đức tác bạch cung thỉnh quý Ngài quang lâm trai đường chính thức vào khoá lễ Vu lan.  

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi Lễ có: HT.Thích Thiện Tín, HT.Thích Thiện Sanh – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Thiện Lưu – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cái Bè; TT.Thích Nhựt Thanh - Uỷ viên BTS tỉnh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện; TT.Thích Huệ Chơn - Uỷ viên BTS tỉnh, Phó BTS Phật giáo huyện; NS.Thích Nữ Như Huệ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện; ĐĐ.Thích Tánh Bình - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo huyện; NS.Thích Nữ Như Tịnh – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh huyện, chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong tỉnh Tiền Giang, và đông đảo Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Theo lời Phật dạy, để giúp cho hàng Phật tử được tròn đầy quả phước nhân mùa Báo Hiếu và thành tựu thắng duyên trong Pháp hội Vu lan, chư Tôn đức đã nhất cú nhất kệ phúng diễn kinh văn; quý Phật tử thành tâm nhiễu y ba vòng, đại diện chúng hội đạo tràng, Phật tử Đức Hoa cung kính dâng lời tác bạch cúng dường Ca-sa đến chư Tôn đức chứng minh. 

TT.Thích Thiện Lưu – Phó BTS tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè ban đạo từ tạo buổi lễ: Thượng toạ tán thán tinh thần hiếu hạnh của quý Phật tử qua bài tác bạch dâng pháp y Ca-sa, qua đó mỗi Phật tử phải có sự chánh tín trong việc thực hành hạnh hiếu đối với ông bà cha mẹ. Người Phật tử phải nỗ lực tu tập để sanh ra phước, thứ nhất là phước từ kính điền, thứ hai là ân điền, ba là bi điền. Chế tác ra phước đức để hồi hướng những niệm lành cho cha mẹ, ông bà tổ tiên. Tránh những quan niệm sai lầm về đốt vàng mã, khấn vái thần linh để ban phước giáng hoạ. Mỗi ngày tự thân đều phải quán niệm, nuôi dưỡng những niệm lành ngày một lớn hơn, để chính mình và những người thân tộc đều được an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại.

Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Nhựt Độ đương vi Sám chủ, khai đàn Chẩn tế. Kỳ nguyện quốc thái dân an, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cửu huyền thất tổ, đồng bào tử nạn được siêu sanh về cõi lành.

Nhân đây Ni sư Trụ trì chùa Hội Phước vận động gia đình Phật tử Đức Hoa, Diệu Thiện phát 100 phần quà đến bà con còn khó khăn quanh vùng, mỗi phần trị giá 330.000 đồng, bao gồm gạo, mì, nước tương, dầu ăn, đường. Tổng giá trị 33.000.000 đồng (ba mươi ba triệu đồng).
Một số ảnh ghi nhận: 


Thiện Nguyễn


Người viết : admin