H.Cái Bè: Chùa Thiên Phước tổ chức Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2567 và trai đàn Chẩn tế cầu siêu

Thứ sáu, 15/09/2023, 10:33 GMT+7
H.Cái Bè: Chùa Thiên Phước tổ chức Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2567 và trai đàn Chẩn tế cầu siêu

H.Cái Bè: Chùa Thiên Phước tổ chức Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2567 và trai đàn Chẩn tế cầu siêu

PGTG - Hòa chung không khí mùa hiếu hạnh của người con Phật, sáng ngày 14/9/2023 (nhằm ngày 30/7 năm Quý Mão), Ni sư Thích Nữ Như Thanh - Trụ trì chùa Thiên Phước (ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hiệp cùng Ni chúng, đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức Trai đàn Đại lễ Vu lan Báo hiếu báo đáp tứ trọng ân và trai đàn Chẩn tế kỳ siêu thập loại cô hồn.

Vu lan báo hiếu là dịp để Phật tử bày tỏ niềm hiếu hạnh đến các bậc thầy tổ cha mẹ, và tu tạo phước lành hồi hướng đến cửu quyền thất tổ. Trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa đó, nhận lời thỉnh cầu của đạo tràng chùa Thiên Phước, vào lúc 13 giờ chiều ngày 13/9/2023 (29/7 âm lịch), chư Tôn đức Ban lễ Sư bạch Phật khai kinh thượng phan khai Đàn Chẩn tế. TT.Thích Nhựt Độ đương vi sám chủ đàn Chẩn tế, kỳ siêu độ cửu huyền thất tổ, đồng bào tử nạn, siêu mồ lạc mã, chiến sĩ trận vong,.. được siêu sanh thoát hóa về cõi an lành. Cầu an cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, Thiền môn hưng thạnh, Quốc thới dân an.

“Đạo tràngThiên Phước lễ Vu lan,
Noi gương Đại hiếu Mục Kiền Liên.
Hiếu hạnh vi tiên vì Phật hạnh.
Tỏa sáng nghìn thu ánh đạo thiền.” 

Buổi lễ Vu lan sáng ngày 30/7 âm lịch được cung đón sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện Tín, HT.Thích Thiện Sanh – đồng Chứng minh BTS Phật giáo huyện Cái Bè; TT.Thích Thiện Lưu - Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Cái Bè; TT.Thích Thiện Thới - Phó trưởng ban Kiểm soát Phật giáo huyện Cái Bè; ĐĐ.Thích Tánh Bình – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo huyện cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS, Trụ trì các tự viện trong huyện Cái Bè, Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Tại buổi lễ sau phần thông qua chương trình, trong không khí trang nghiêm ấm áp với tâm thành kính các em Phật tử chùa Thiên Phước dâng lục cúng dường lên chư Tôn đức. Trong không gian lắng động trang nghiêm, qua những lời ca tiếng hát, Phật tử Diệu Thuận cúng dường bài hát “Ơn nghĩa sanh thành” trong buổi lễ Vu lan.

Đại diện đạo tràng Phật tử chùa Thiên Phước kính dâng lời hoài niệm Vu lan do Phật tử Diệu Minh diễn đọc. Cùng lúc đó đạo tràng Phật tử cài hoa hồng dâng lên chư Tôn đức Tăng Ni.
“Nghĩ đến cha mẹ bỗng nghẹn lời,
Làm sao báo đáp vẹn người ơi.
Vu lan thắng hội noi gương hiếu,
Đây tấm lòng con kính thay lời.”

Để giúp cho hàng Phật tử thành tựu công đức, tròn đầy quả phúc trong pháp hội Vu lan, chư Tôn đức Tăng Ni đã hòa âm phúng tụng Kinh Vu lan, Phật tử thành tâm nhiễu y ca sa, tụ đàn kính dâng Ca-sa. Phật tử Diệu Pháp đại diện Phật tử chùa Thiên Phước đọc bài văn tác bạch cúng dường lễ dâng y. Là người con Phật lấy hạnh hiếu làm đầu, ân đức sanh thành làm con phải báo đáp, bằng tất cả tấm lòng thành theo lời Phật dạy, nguyện nương vào oai lực cúng dường này mà cửu huyền thất tổ được sanh về cõi an lành, lục thân hiện tại vẹn toàn quả phúc. 
“Phước này có phước nào hơn,
Ca sa dâng cúng chư tôn Tăng già.
Thiện nam tín nữ hiệp hòa,
Cùng nhau câu hội bảo tòa dâng y.”

Đạo từ chứng minh cho hàng Phật tử dâng cúng Pháp y, TT.Thích Thiện Lưu tán thán đạo tâm và hiếu hạnh của chư Ni và Phật tử chùa Thiên Phước. Thượng tọa nhắc lại duyên khởi tích xưa của Pháp hội Vu lan, những tấm gương hiếu hạnh của chư Phật, chư Tổ để Phật tử hiểu về hiếu đạo của Phật giáo. Thông qua bài tác bạch dâng y ca sa, đối với việc cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, khuyến tấn các Phật tử phải nên cố gắng thực hành những lời đức Phật dạy, thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình là phải thực hành hạnh hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, Phật tử phải nổ lực tu tập  kính điền, ân điền, bi diền” hồi hướng công đức và hạnh hiếu đến ông bà cha mẹ, từ đó tinh tấn hơn nữa trên con đường phụng sự đạo pháp. Chúc cho đạo tràng chùa Thiên Phước ngày càng hưng thạnh; Phật tử luôn tinh tấn tu tập, thân tâm thường an lạc và có nhiều niềm vui trong mùa Vu lan Hiếu hạnh.

Một số hình ảnh buổi lễ ghi nhận được:

Ban TT-TT Phật giáo H.Cái Bè
 


Người viết : admin