H.Châu Thành: Đạo tràng chùa Bửu Linh trang nghiêm tưởng niệm Tôn sư

Thứ ba, 19/09/2023, 19:41 GMT+7
H.Châu Thành: Đạo tràng chùa Bửu Linh trang nghiêm tưởng niệm Tôn sư

H.Châu Thành: Đạo tràng chùa Bửu Linh trang nghiêm tưởng niệm Tôn sư

PGTG - Tri ân và báo ân là đức tính cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tình người cao thượng, xây dựng một đời sống tri thức trong cộng đồng, phát triển nhân sinh xã hội. 

Với tinh thần đó, sáng ngày 19/9/2023 (nhằm ngày 5/8 năm Quý Mão), Đại đức Thích Long Thọ - Trụ trì chùa Bửu Linh (xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ báo đức tôn sư lần 22 cố Thượng toạ Thích Huệ Quang viện chủ chùa Bửu Linh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Chơn Lệ, HT.Thích Chơn An – đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Châu Thành; TT.Thích Trung Chánh – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành; TT.Thích Thiện Ngộ - UV BTS, Phó ban TTXH Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Ngộ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban  Thường trực BTS Phật giáo huyện; TT.Thích Thiện Thông – Trụ trì chùa Thiên Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang); cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Châu Thành, chư Tăng Ni các tự viện trong huyện, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Bắt đầu buổi lễ, ban cung nghinh cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, khai và trì tụng kinh văn A Di Đà, nghi thức ngọ cúng chư Phật. Nguyện cầu Phật pháp xương minh, quốc thới dân an, chư vị tín chủ sở nguyện tuỳ tâm, cát tường như ý.

Tại Tổ đường trang nghiêm thanh tịnh, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Châu Thành, thành kính đảnh lễ, tưởng niệm tri ân công đức của cố Thượng toạ thượng Huệ hạ Quang đã kiến tạo và trùng hưng ngôi Tam bảo chùa Bửu Linh.

Nơi trai đường sau lời tác bạch chí thành chí kính của Đại đức Thích Thiện Minh – Tri sự chùa Bửu Linh, nêu lên tâm nguyện báo tứ trọng ân, ẩm thuỷ tư nguyên. Cảm niệm ân đức đến chư Tôn đức đã vì lòng bi mẫn quan lâm đạo tràng Bửu Linh, phúng diễn kinh văn, hồi hướng pháp giới chúng sinh hàm triêm lợi lạc.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Trung Chánh tán thán tinh thần tu học và phụng sự đạo pháp của Đại đức Thích Long Thọ cùng Tăng chúng tại bổn tự. Đại đức trụ trì luôn tâm niệm phát huy chốn Tổ, bên cạnh đó còn luôn sách tấn Đại đức Thích Thiện Minh gánh vác sứ mạng “Truyền trì mạng mạch Phật pháp” để mai sau kế vãng khai lai, báo Phật ân đức. 
Phụng vì Bửu Linh đường thượng, Từ Lâm tế chánh tông, Tứ thập ngũ tuế, huý Xương Đức, hiệu Huệ Quang, Huỳnh công Thượng toạ chi giác linh. Xuất thế: Ất Sửu niên; Trụ thế: Thất thập ngũ tuế. Viên tịch ngày mùng 5 tháng 8 năm Kỷ Mão.

Một số ảnh ghi nhận:

Thích Như Tùng


Người viết : admin