Nội quy Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của GHPGVN

Thứ bảy, 19/11/2022, 15:22 GMT+7
Nội quy Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của GHPGVN

Nội quy Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của GHPGVN

Nội quy Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của GHPGVN

Ban Biên tập Cổng thông tin Phật giáo Tiền Giang xin trân trọng đăng tải Nội quy Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
I.  THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU
1.   Đại biểu của Đại hội gồm có:
a.   Đại biểu chính thức:
-   Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực HĐCM.
-   Hội đồng Trị sự và Ban Thường trực HĐTS.
-   Đại biểu Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu tại các Tỉnh, Thành phố theo số lượng đã phân bổ.
-   Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài.
-   Đại biểu các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, 04 Học viện.
-   Các vị Giáo phẩm tiêu biểu.
b.   Đại biểu khách mời:
-  Các vị khách mời đại diện Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Trung ương và các địa phương, các cơ quan đoàn thể, các ngành có liên quan, các vị khách Quốc tế.
-   Các Đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử do Hội đồng Trị sự trực tiếp mời.
-   Các Tăng Ni, Phật tử Việt kiều ở nước ngoài.
-   Các đoàn Đại biểu Tăng Ni, Phật tử Thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Tây Bắc chào mừng Lễ Khai mạc, Bế mạc và dâng hoa chúc mừng Đại hội.
II.   NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1.   Đại biểu chính thức bình đẳng về các quyền hạn và nhiệm vụ trong Đại hội, trong thảo luận và biểu quyết.
2.  Chỉ có Đại biểu chính thức mới được quyền phát biểu và biểu quyết trong Đại hội.
3.  Đại biểu chính thức muốn phát biểu trước Đại hội, phải đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Thư ký Đại hội để được sắp xếp thời gian. Mỗi phát biểu cá nhân không quá 5 phút.
4.  Các tham luận của các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, các Tỉnh, Thành hội Phật giáo được phát biểu tại Đại hội, thời gian không quá 10 phút.
5.   Các tham luận, ý kiến phát biểu của các Đại biểu, nếu thời gian của Đại hội không đáp ứng được thì có thể gửi bằng văn bản đến Đoàn Thư ký Đại hội để làm tài liệu và sẽ chọn in vào Tập Kỷ yếu Đại hội IX.
6.    Các Đại biểu đơn vị Tỉnh, Thành phố cử Trưởng, Phó Đoàn, Thư ký Đoàn để liên hệ với Ban Thư ký của Đại hội về những vấn đề cần thiết trong thời gian Đại hội.
7.  Các Đại biểu vắng mặt tại Đại hội, Trưởng đoàn phải thông báo cho Ban Thư ký Đại hội, để kịp thời báo cáo cho Ban Kiểm soát Đại hội.
8.   Các Đại biểu phải đeo phù hiệu trong suốt thời gian Đại hội.
9.   Thời gian làm việc của Đại hội:
-   Buổi sáng từ 08giờ 00 - 11giờ 00.
-   Buổi chiều từ 14giờ 00 - 17giờ 00.
-   Buổi tối từ 19giờ 00 - 21giờ 00 (Nếu có yêu cầu làm việc).
-   Giữa mỗi buổi làm việc, nghỉ giải lao một lần 15 phút.
III.   THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
-   Đoàn Chủ tọa
-   Ban Thư ký
-   Ban Kiểm soát.
1.   Đoàn Chủ tọa Đại hội:
Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch do Hội đồng Trị sự giới thiệu, Đại hội cung thỉnh.
Đoàn Chủ tọa có nhiệm vụ:
-   Chủ trì và phân công điều khiển các phiên họp trong Đại hội.
-    Tổng kết các phiên họp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong các phiên họp.
-   Lấy biểu quyết của Đại biểu Đại hội.
-    Trong thảo luận và biểu quyết, các thành viên trong Đoàn Chủ tọa có quyền hạn và nhiệm vụ một Đại biểu chính thức.
2.   Ban Thư ký Đại hội:
-   Làm chức năng Thư ký tại các phiên họp của Đại hội.
-   Ghi tất cả ý kiến của Đại biểu phát biểu tại Đại hội.
-    Tiếp nhận những ý kiến viết thành văn của Đại biểu đã phát biểu hoặc chưa phát biểu.
-   Báo cáo cập nhật cho Đoàn Chủ tọa xem xét và giải quyết những ý kiến và những vấn đề phát sinh trong Đại hội.
3.   Ban Kiểm soát Đại hội:Do Đại hội thỉnh cử có nhiệm vụ:
-   Kiểm tra tư cách Đại biểu.
-   Ổn định trong các phiên họp của Đại hội.
-   Kiểm tra việc biểu quyết của Đại biểu trong Đại hội.
Vì tính chất quan trọng và trang nghiêm, góp phần thành công viên mãn cho Đại hội, kính đề nghị Quý vị Đại biểu hoan hỷ chấp hành đúng theo chương trình và nội quy làm việc Đại hội IX Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Người viết : admin