THÔNG BÁO: Đính chính vài điều trong Tâm thư kêu gọi hùng phước của Facebook Ducthuan Thich

Thứ tư, 31/03/2021, 01:24 GMT+7
THÔNG BÁO: Đính chính vài điều trong Tâm thư kêu gọi hùng phước của Facebook Ducthuan Thich

THÔNG BÁO: Đính chính vài điều trong Tâm thư kêu gọi hùng phước của Facebook Ducthuan Thich

THÔNG BÁO

(Đính chính vài điều trong Tâm thư kêu gọi hùng phước của tài khoản Facebook Ducthuan Thich)

Kính bạch: Chư Tôn đức Tăng Ni.
Kính thưa: Quý Phật tử. Quý thiện nam tín nữ gần xa.

 

Ngày 30/03/2021 (18/02 năm Tân Sửu) vừa qua, trên tài khoản facebook Ducthuan Thich có viết “TÂM THƯ KÊU GỌI CHUNG TAY TẠO PHƯỚC GIEO DUYÊN CÚNG DƯỜNG TÔN TƯỢNG PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT LẦN 3”.

Nhân danh là Trụ trì “CHÙA ĐẠO TRÀNG TỪ BI - ẤP CÂY XANH - XÃ THẠNH PHÚ – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TIỀN GIANG”, Thích Đức Thuận đã kêu gọi sự phát tâm hùng phước của chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ cho công việc xây dựng tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại “Chùa”.

 

Về việc này, qua sự phản ánh của chư Tôn đức Tăng Ni và một số Phật tử, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin được đính chính vài điều đến với chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, chư Thiện tín nam nữ gần xa như sau:


- Tại địa chỉ CHÙA ĐẠO TRÀNG TỪ BI - ẤP CÂY XANH - XÃ THẠNH PHÚ – HUYỆN CHÂU THÀNH – TỈNH TIỀN GIANG” chỉ là am cốc tự phát, nơi đây chưa được các cơ quan ban ngành hữu quan công nhận là “Cơ sở Tôn giáo”. “CHÙA ĐẠO TRÀNG TỪ BI” không có trong Danh bạ Tự viện GHPGVN tỉnh Tiền Giang.


- Thích Đức Thuận (Nguyễn Thanh Vũ) không có trong Danh bộ Tăng Ni tại tỉnh Tiền Giang. Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang không quản lý vị này.


Nay xin thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, chư Thiện tín gần xa liễu tri.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

v3..

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin