Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565

Chủ nhật, 15/08/2021, 05:39 GMT+7
Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565

Công văn của BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565

Công Văn
V/v Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2565 - DL.2021
 
Kính bạch chư Tôn đức tăng Ni.
Kính thưa quý Phật tử.
Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang vừa ra Công văn số 117/BTS-VP ngày 14/8/2021 về việc hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2565 trong tình hình phòng chống dịch bệnh hiện nay. Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải toàn bộ nội dung Công văn đến chư Tôn đức và Phật tử liễu tri, cùng đồng thực hiện để hỗ trợ cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
 

Người viết : admin