Thông Báo: Về việc Chiêu sinh Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I (2020-2023

Thứ sáu, 21/08/2020, 23:39 GMT+7
Thông Báo: Về việc Chiêu sinh Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I (2020-2023

Thông Báo: Về việc Chiêu sinh Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I (2020-2023

THÔNG BÁO

Về việc Chiêu sinh Lớp Nâng cao Nghiệp vụ Trụ trì Khóa I (2020-2023)

 

v2_2v3_3

TẢI HỒ SƠ XIN NHẬP HỌC TẠI ĐÂY

V1V2V3


Người viết : admin