Tiền Giang: CÔNG VĂN (V/v Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT.TTg của Thủ tường Chính phủ và Công văn 071/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN)

Thứ bảy, 28/03/2020, 22:43 GMT+7
Tiền Giang: CÔNG VĂN  (V/v Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT.TTg của Thủ tường Chính phủ và Công văn 071/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN)

Tiền Giang: CÔNG VĂN (V/v Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT.TTg của Thủ tường Chính phủ và Công văn 071/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN)

CÔNG VĂN

(V/v Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT.TTg của Thủ tường Chính phủ và Công văn 071/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN)

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni; 

Kính thưa quý Phật tử các đạo tràng trong tỉnh Tiền Giang.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa ra Chỉ thị số 15 ngày 17/03/2020; đồng thời Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng vừa ra Công văn số 071/CV-HĐTS về việc quyết liệt chung tay cùng toàn xã hội trong những ngày cao điểm chống đại dịch Covid-19.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Tiền Giang xin đăng tải nội dung Công văn số 063/CV-BTS chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang về việc nghiêm túc Thực hiện Chỉ thị số 15/CT -TTg và Công văn 071/CV-HĐTS đến chư Tôn đức cùng quý Phật tử để tri tường và thực hiện.

v1_19v2_18


Người viết : admin