Tiền Giang: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng Tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Như Bình

Thứ sáu, 21/05/2021, 07:24 GMT+7
Tiền Giang: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng Tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Như Bình

Tiền Giang: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng Tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Như Bình

PGTG – Ngày 20/5/2021, Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Tiền Giang do NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn đã trở về chùa Linh Thứu (ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để kính viếng Tang lễ cố Ni trưởng Thích Nữ Như Bình – Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Viện chủ chùa Linh Thứu tân viên tịch.

v1_25

v11_13

Cùng đi với đoàn có: NT.Thích Nữ Minh Châu – Chứng minh PBNG tỉnh; NS.Thích Nữ Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó PBNG tỉnh; NT.Thích Nữ Như Tường – Phó PBNG tỉnh; NS.Thích Nữ Tắc Hoa - Ủy viên BTS, Phó PBNG tỉnh; quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni trong PBNG tỉnh Tiền Giang; chư Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang đồng trở về thắp hương đảnh lễ cố Ni trưởng.

v2_21

Ni trưởng Thích Nữ Như Bình là bậc Tôn túc Ni trong tỉnh Tiền Giang. Người đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Ni giới tỉnh nhà như Giám luật Ni trường TCPH tỉnh từ những khóa đầu khi mới thành lập Trường; Ni trưởng đã giữ chức vụ Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang hai nhiệm kỳ đầu từ khi thành lập (2009 – 2017). Ni trưởng cũng là vị Tôn đức Ni đảm nhận chức vụ Thiền chủ theo sát các thời khóa tu học của chư Ni tại các Hạ trường từ những thập niên 90 cho đến năm 2016. Sau vì tuổi cao sức yếu nên Ni trưởng chỉ đảm nhận chức vụ Chứng minh cho chư Ni thế hệ kế thừa tu học và hành đạo cho đến ngày viên tịch.

v6_17

Trong thâm tình Linh sơn pháp lữ, "ẩm thủy tri nguyên", trước Giác linh đường khói hương quyện tỏa, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm đã thay mặt toàn thể chư Ni tỉnh nhà dâng lời tưởng niệm, ôn lại đôi nét về cuộc đời tu tập, hành đạo của cố Ni trưởng – Người là một trong những ngọn đuốc soi đường cho chư Ni trẻ tỉnh nhà tiếp bước vững chãi trên con đường tu học Phật pháp. 

v13_11

Sau lời tưởng niệm, chư Tôn đức Ni trong đoàn đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường Giác linh cố Ni trưởng, nguyện cầu Giác linh cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. 

v10_13

Thay mặt đoàn, NT.Thích Nữ Tịnh Nghiêm cũng có đôi dòng lưu bút Sổ tang để tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Ni trưởng, tiễn biệt bậc Ni lưu khả kình; cùng chia buồn với Môn đồ Pháp quyến.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

v3_24

v2_25

v12_13

v4_19

v15_10

v5_16

v7_15

v8_17

v9_11

v14_11

Ban TT-TT PBNG tỉnh Tiền Giang


Người viết : admin