Tiền Giang: Ban Trị sự phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Thứ bảy, 08/07/2023, 15:38 GMT+7
Tiền Giang: Ban Trị sự phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Tiền Giang: Ban Trị sự phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

PGTG – Thực hiện công văn số 692/HĐTS-VP1 về việc phổ hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Tiền Giang để tổ chức cho chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh và chư Tăng Ni hành giả An cư tại 04 Trường hạ tập trung trong tỉnh.


Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện trong hai ngày 8 và 9/7/2023 cho hơn 400 chư Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh và chư hành giả An cư năm 2023. Sáng ngày 8/7/2023 chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh đã đến Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Công an tỉnh Tiền Giang để bắt đầu làm việc. Tiếp theo đó là chư Tăng hành giả An cư tại chùa Vĩnh Tràng, chùa Phật Ân, chùa Thiên Phước và chùa Phổ Đức.

Chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, việc tạo lập tài khoản định danh điện tử là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện các thủ tục hành chính. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm: tên đăng nhập (mã số định danh cá nhân của công dân) và mật khẩu của mỗi cá nhân. Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID của Bộ Công an.

Được biết, sau chương trình này, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh sẽ chỉ đạo về BTS Phật giáo 11 huyện, thị, thành trong tỉnh liên lạc với ngành Công an tại địa phương để giúp Tăng Ni các tự viện đồng loạt thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời truyền thông tới đồng bào Phật tử về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử thuận tiện trong đời sống xã hội hiện nay.

Thích Trung Thượng


Người viết : admin