Tiền Giang: Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ quang lâm Chứng minh và ban đạo từ cho buổi lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ đăng năm 2023

Thứ năm, 03/08/2023, 18:39 GMT+7
Tiền Giang: Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ quang lâm Chứng minh và ban đạo từ cho buổi lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ đăng năm 2023

Tiền Giang: Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ quang lâm Chứng minh và ban đạo từ cho buổi lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ đăng năm 2023

PGTG – Ban Trường trực BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 vừa nhân được Công văn phúc đáp từ phía Văn phòng Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN cho biết:


Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN thượng Trí hạ Quảng sẽ quang lâm về chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để Chứng minh và đạo từ cho buổi lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ đăng năm 2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức.

 

Nội dung công văn cũng cho biết chư Tôn đức tháp tùng Đức Pháp chủ gồm có: Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng BTS GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Thư ký Ngoại vụ Văn phòng Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Tâm Hải - UV HĐTS GHPGVN, Thư ký Báo chí văn phòng Đức Pháp chủ.

Được biết trước đó sáng ngày 26/7/2023, phái đoàn chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) trình bạch và cung thỉnh Đức Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chứng minh Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023.

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin