H.Cái Bè: Lịch Sử Chùa Phước An

Thứ năm, 25/01/2024, 11:36 GMT+7
H.Cái Bè: Lịch Sử Chùa Phước An

H.Cái Bè: Lịch Sử Chùa Phước An

LỊCH SỬ CHÙA PHƯỚC AN

Chùa Phước An hiện nay tọa lạc tại ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Năm 1930, ông Bùi Trụ, là một địa chủ tại địa phương, đã phát tâm hiến cúng đất và thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Tánh, húy Hồng Phát, thế danh Nguyễn Văn Nén, đứng ra xây chùa, làm nơi cho người dân quanh vùng quy hướng tu học Phật pháp.

Hòa thượng Thích Huệ Tánh đã xây dựng Tam bảo và hành đạo tại đây đến năm 1959 thì viên tịch.
Sau khi Hòa thượng viên tịch, đệ tử của Ngài là Thượng tọa Thích Bổn Chánh thế danh Nguyễn Văn Đỉnh, kế vị trụ trì.

Thời gian trụ trì chùa Phước An, Thượng tọa Thích Bổn Chánh đã trung tu chùa hai lần, vào năm 1960 và năm 2000. Tuy nhiên, vì đạo tràng nhỏ nên các lần trùng tu chỉ làm bằng chất liệu bán kiên cố, vách tường, mái lợp tôn, nền gạch. Lần trùng tu năm 2000 ngôi Chánh điện được lợp ngói tây, vách tường, cửa bông sắt. 

Bên trong ngôi Chánh điện thờ Tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Hộ Pháp, Tiêu Diện; đồng thời chùa cũng còn thờ Tôn tượng Đức Phật A Di Đà và các tôn tượng Bồ tát có kích cở nhỏ được làm từ buổi đầu khai sơn tạo tự.

Hóa duyên ký tất, Thượng tọa Thích Bổn Chánh đã thị hiện bệnh duyên và viên tịch vào ngày 8 tháng 9 năm Quý Mão (2023), Trụ thế 82 năm.

Hiện nay chùa Phước An do Đại đức Thích Tịnh Nguyện, thế danh Nguyễn Văn Thường là đệ tử của Thượng tọa Thích Bổn Chánh chăm lo hương khói và phụng sự Tam Bảo.
“Phước duyên Bùi Trụ phát tâm,
An cư Huệ Tánh đứng ra cất chùa.
Trải bao thế hệ truyền thừa,
Chùa quê hôm sớm chuông vang ấm lòng.
Tu là ‘gạn đục khơi trong’,
Tìm ra giáo pháp giữ dòng nhân sinh.
Trước là phải tự độ mình,
Sau là cứu giúp chúng sinh muôn loài.”

Một số ảnh tư liệu:

https://www.youtube.com/watch?v=nASey6lbq0I

Ban Biên Tập Lịch Sử Tự Viện Tỉnh Tiền Giang


Người viết : admin