Kết quả Kỳ thi Cao đẳng Phật học Liên thông Khóa IV (2023 – 2025)

Thứ hai, 30/10/2023, 15:32 GMT+7
Kết quả Kỳ thi Cao đẳng Phật học Liên thông Khóa IV (2023 – 2025)

Kết quả Kỳ thi Cao đẳng Phật học Liên thông Khóa IV (2023 – 2025)

PGTG - Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh vừa công bố Kết  quả Kỳ thi Cao đẳng Phật học Liên thông Khóa IV (2023 – 2025). 
Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang xin được đăng tải thông tin và kết quả kỳ thi đến với Tăng Ni sinh và quý bạn đọc như sau:


Người viết : admin