Tiền Giang: Trang nghiêm lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Tràng

Chủ nhật, 17/07/2022, 07:32 GMT+7
Tiền Giang: Trang nghiêm lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Tràng

Tiền Giang: Trang nghiêm lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại chùa Vĩnh Tràng

PGTG - Quán Thế Âm Bồ Tát vốn là một vị Cổ Phật, danh hiệu của ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui.

Bồ Tát Quán Thế Âm là đại diện cho tình yêu thương, đại từ đại bi; do đó ở bất cứ nơi nào có khổ đau, ở đó Ngài ứng hiện cứu khổ. Ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm chúng ta nên phát nguyện làm điều thiện, phóng sinh, học hạnh nguyện nhẫn nhục, từ bi của Ngài, lắng nghe sự thống khổ của tất cả mọi người để hiểu rõ và cảm thông nhau hơn. Từ đó mà lòng từ bi được tăng trưởng.
Trong năm, có ba ngày lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là vào các ngày: 19/2 là vía Quán Thế Âm Bồ tát Đản sinh; 19/6 vía Bồ tát Quán Thế Ân thành đạo và 19/9 vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia.

Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp mười phương. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất của Phật tử và người dân.

Với niềm tin và lòng kính ngưỡng, buối tối ngày 16/7/2022 (18/6 năm Nhâm Dần), Ban Chức sự và chư hành giả Hạ trường chùa Vĩnh Tràng đã trang nghiêm tổ chức vía Bồ tát Quán Thế Âm, trì tụng Kinh Phổ Môn và đảnh lễ 12 đại nguyện.
Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh, niêm hương của HT.Thích Thiện Tín – Thiền chủ Hạ trường; TT.Thích Quảng Lộc – Phó Chủ hương kiêm Phó Hóa chủ Hạ trường; TT.Thích Hải Châu – Phó Thiền chủ cùng 80 chư Tăng hành giả An cư và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm:
Nguyện thứ nhất: Khi thành Bồ Tát
Danh hiệu tôi tự tại quán âm
Viên thông thanh tịnh căn trần
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền.
Nguyện thứ hai: Không nài gian khổ 
Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh
Luôn luôn thị hiện biển đông
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều.
Nguyện thứ ba: Ta bà ứng hiện 
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
Oan gia tương báo hại nhau
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền.
Nguyện thứ tư: Hay trừ yêu quái 
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
Độ cho chúng hết u mê
Dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhương.
Nguyện thứ năm: Tay cầm dương liễu 
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
Chúng sanh điên đảo đảo điên
An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan.
Nguyện thứ sáu: Thường hành bình đẳng
Lòng từ bi thương sót chúng sanh
Hỉ xả tất cả lỗi lầm
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
Nguyện thứ bảy: Dứt ba đường dữ 
Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh
Cọp beo thú dữ vây quanh
Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
Nguyện thứ tám: Giải thoát tù lao 
Tội nhân bị trói khảo tra
Thành tâm lễ bái thiết tha
Quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng.
Nguyện thứ chín: Làm thuyền Bát Nhã 
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
Bốn bề biển khổ chông chênh
Quán Âm độ hết an nhiên Niết bàn
Nguyện thứ mười: Tây Phương tiếp dẫn 
Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây.
Nguyện thứ mười một: Di Đà thọ ký 
Cảnh tây phương tuổi thọ không lường
Chúng sanh muốn sống mien trường
Quán Âm nhớ niệm tây phương mau về.
Nguyện thứ mười hai: Tu hành tinh tấn
Dù thân này tan nát cũng đành
Thành tâm nỗ lực thực hành
Mưới hai câu nguyện độ sanh đời đời
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:


 

Thích Trung Thượng


Người viết : admin