Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Thông báo Chiêu sinh các khóa năm 2023

Thứ ba, 25/07/2023, 20:38 GMT+7
Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Thông báo Chiêu sinh các khóa năm 2023

Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học Thông báo Chiêu sinh các khóa năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Chiêu sinh Lớp Cao Đẳng Phật Học Khóa VI (2023-2025) và Trung cấp Phật học khóa IX (2023-2026)

 


Người viết : admin