Tiền Giang: Chùa Tịnh Nghiêm, Giác Phước và Phước Thành đồng loạt khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an

Thứ tư, 28/09/2022, 12:02 GMT+7
Tiền Giang: Chùa Tịnh Nghiêm, Giác Phước và Phước Thành đồng loạt khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an

Tiền Giang: Chùa Tịnh Nghiêm, Giác Phước và Phước Thành đồng loạt khai đàn Dược Sư cầu quốc thới dân an

PGTG - Như thông lệ hàng năm, vào những ngày đầu của tháng 9 âm lịch, Đạo tràng Pháp Hoa thuộc chùa Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho), chùa Giác Phước (TX.Gò Công) và chùa Phước Thành (huyện Châu Thành) thành kính thiết lập đàn tràng Dược Sư - Thắp đèn Dược Sư, phúng tụng kinh Dược Sư Bổn Nguyện để cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thới dân an.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Trụ trì chùa Tịnh Nghiêm đã quang lâm các đạo tràng nguyên hương, đảnh lễ Tam Bảo và chủ trì nghi thức Khai đàn Dược Sư.

Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 lời nguyện khi hành Bồ tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Lời nguyện chính là lý tưởng, là mong muốn, là ước ao đạt được của vị Bồ Tát. Với Đức Phật Dược Sư, Ngài đã phát 12 lời nguyện và đã dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sanh. Trong những lời nguyện đó luôn nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh thoát khổ, được ấm no, tốt đẹp thân tướng.


Ước nguyện được may mắn, bình an và hạnh phúc… là mưu cầu thiết yếu của con người. Tùy vào quốc độ, vùng miền, tôn giáo, tín ngưỡng, căn cơ mà mỗi người có cách bày tỏ niềm tin và mưu cầu hạnh phúc khác nhau. Với đệ tử Phật, việc mưu cầu hạnh phúc luôn biểu hiện bằng cách cho đi tâm niệm thiện lành, lời nói từ hòa và hành động ý nghĩa.

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm cho biết: Việc khai đàn Dược Sư vào đầu tháng 9 âm lịch hàng năm và hành trì suốt 49 ngày đêm của các chùa nói trên, là nhằm huân tu công đức tu tập để được tự lợi, lợi tha và cũng là để hướng về kỷ niệm ngày Vía đức Phật Dược Sư (30 tháng 9 âm lịch) theo tinh thần của Phật giáo Bắc truyền. 
Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hình ảnh tại chùa Tịnh Nghiêm:

Hình ảnh tại chùa Giác Phước:

 Hình ảnh tại chùa Phước Thành:


Ban TT-TT PBNG Tiền Giang


Người viết : admin