Tiền Giang: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng

Thứ bảy, 02/03/2024, 16:26 GMT+7
Tiền Giang: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng

Tiền Giang: Khai đàn Dược Sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng

PGTG – Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của của HĐTS về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền xuân Giáp Thìn; sáng ngày 02/03/2024 (nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm cử hành nghi thức Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho.

Theo như kế hoạch, BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Pháp hội Dược Sư từ ngày 02 đến ngày 8/03/2024 (nhằm ngày 22 đến 28 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng kinh văn Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức huân tu công đức hồi hướng nguyện cầu thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, muôn dân an lạc, nhà nhà hạnh phúc; đến ngày cuối khóa của Pháp Hội Dược Sư, BTS sẽ tổ chức cúng dường ngũ bách Tăng, nghi thức Cổ Phật Khất Thực trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng.

Sáng nay, Thượng tọa Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Quản trị chùa Vĩnh Tràng, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội Dược Sư cùng chư Tăng tại chùa Vĩnh Tràng đã trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Tăng, Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, các tự viện trong TP.Mỹ Tho và huyện Châu Thành quang lâm Đàn tràng Pháp hội Dược Sư cử hành nghi thức Khai kinh.

Trước đàn tràng thanh tịnh, Thượng tọa đã đảnh lễ vọng bái cung thỉnh chư Tôn đức HĐCM (thường trú tại tỉnh Tiền Giang), Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, chứng minh Đàn lễ; cung an chư Thượng tọa trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh vào ngôi vị Đàn chủ đảm trách Sám chủ, bạch Phật khai kinh và dẫn chúng trì tụng kinh văn Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức trong suốt một tuần lễ kiến đàn.

Ngày đầu Khai đàn Dược Sư diễn ra thật trọng thể và trang nghiêm. Sau thời khóa tụng kinh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc kính niệm ân chư Tôn đức Tăng, Ni và quý Phật tử; đồng thời Thượng tọa cũng nhắc lại thời khóa tụng kinh tại Đàn Dược Sư diễn ra trong một tuần lễ như sau: Buổi sáng lúc 9h00 do BTS GHPGVN các huyện, thị, thành luân phiên trì tụng; Buổi chiều lúc 13h00 do Tăng, Ni sinh Trường Cao – Trung Phật học đảm trách; Buổi tối lúc 18h30 do Tăng chúng chùa Vĩnh Tràng trì tụng, để quý Phật tử tại TP.Mỹ Tho và các huyện lân cận liễu tri và sắp xếp thời gian tham dự.

Riêng Pháp hội cúng dường ngũ bách Tăng sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng Giêng năm Quý Mão tại khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Chư Tăng, Ni và quý Phật tử nếu có phát tâm tùng sự cúng dường thì liên lạc với Ban Tổ chức để có sự sắp xếp chu đáo và trang nghiêm.

Một số ảnh ghi nhận được:

https://www.youtube.com/watch?v=5mde4J8X5h0

Thích Như Tùng


Người viết : admin