TP.Mỹ Tho: Khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Giác Hạnh

Thứ sáu, 17/03/2023, 17:36 GMT+7
TP.Mỹ Tho: Khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Giác Hạnh

TP.Mỹ Tho: Khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Giác Hạnh

PGTG - Theo thường lệ, ngày 25 âm lịch hàng tháng tại chùa Giác Hạnh do Đại đức Minh Khiết trụ trì, tọa lạc ở khu phố Trung Lương phường 10 thành phố Mỹ Tho có tổ chức khóa tu Bát Quan Trai giới cho khoảng 60 Phật tử về tham dự tu học Phật pháp. 

Sáng ngày 16/03/2023 (25 tháng 02 năm Quý Mão), trong thời học pháp buổi sáng tại Khóa tu, Phật tử được nghe Đại đức Thích Minh Đẳng - Thư ký ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh tiền Giang thuyết giảng về chủ đề "Những ý nghĩa thiết thực của việc đi chùa". 

Đại đức giảng sư nhắc lại cho Phật tử rằng: Được làm người là khó, được biết Phật pháp khó hơn. Phật tử biết Phật pháp lại được đi chùa thường xuyên để công phu, tu học, công quả càng khó hơn nữa; chỉ những Phật tử hữu phước hữu duyên, có tâm đạo mới được như vậy. 
Thông thường người đi chùa là người có niềm tin ở ba dạng khác nhau. Thứ nhất, người mê tín thường đến chùa để đốt nhang, lễ lạy, khấn vái, cầu xin, thỉnh lộc hoặc xem ngày tốt xấu .... Thứ hai, người có chánh tín thì tâm dõng mãnh, tin vững chắc vào Tam Bảo và dựa nương vào Tam Bảo để tu hành; tin vào nhân quả nghiệp báo, vô thường, vô ngã, khổ, không; đến chùa nương vào Phật, Pháp và chư Tăng để tu học, trau sửa thân tâm, biết làm lành lánh ác để chuyển nghiệp tốt lành hơn. Thứ ba, người vừa mê tín vừa chánh tín. 
Đối với người Phật tử thuần thành thì đi chùa phải có niềm tin chân chính, vững vàng và hiểu rõ ý nghĩa cũng như lợi ích của việc đi chùa. Đại đức dạy rõ về ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc đi chùa như sau: 
- Được thường xuyên chiêm bái và kính lễ Phật, củng cố lòng tin tuyệt đối vào bậc chánh đẳng chánh giác, đức từ bi phước trí vô biên, bậc đại đạo sư vô thượng đế thêm quyết tâm mình mà học theo Ngài. 

- Được gần gũi quý Tăng Ni để học đạo, khai mở trí huệ. Được nghe pháp, học hiểu giáo lý, biết thêm giáo nghĩa trong những điều Phật dạy giúp Phật tử phát triển trí tuệ. Nghe pháp có văn tuệ, suy nghĩ về ý pháp có tư tuệ, thực hành theo pháp có tu tuệ. Đặc biệt là nhờ học Phật pháp mà Phật tử biết rõ về sự khổ, nguyên nhân khổ và con đường diệt khổ; hiểu ra khổ không phải là do đối tượng con người hay sự việc, hoàn cảnh đang đối diện, đang tiếp xúc gây ra cho mình, mà đó là nghiệp quả của mình phải nhận do đã gây tạo từ nhiều kiếp trước.
- Được thường xuyên tụng kinh cùng quý Sư, quý Thầy và bạn đao. Lúc tụng kinh thân trang nghiêm, khẩu ôn hoà, ý thanh tịnh. Lại được thâm nhập kinh điển, thẩm nhuần Phật pháp để theo đó tu sửa thân tâm. 
- Được niệm Phật, tập trung hòa âm trì niệm hồng danh của chư Phật, đinh tâm không xao lãng phóng túng, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. 
- Được làm công quả ở chùa là có cơ hội vừa làm vừa tu về thân, khẩu, ý; lại là cơ duyên tạo được nhiều công đức phước báu khi phụng trì Tam Bảo, cung kính phục vụ nhơn sanh. 
Với những nội dung, ý pháp sâu sắc về ý nghĩa và lợi ích thiết thực của việc đi chùa mà Đại đức đã truyền trao, Phật tử dự tu thọ Bát Quan Trai ở chùa Giác Hạnh đã thành kính tri ân giảng sư và thực tâm cảm nhận đây là những điều người Phật tử cần hiểu biết, cần ghi nhớ đầy đủ để thực hành như thế hầu đạt được nhiều lợi lạc và tiến bộ trên bước đường tu nhân học Phật của bản thân. 


Tin và ảnh: Chùa Giác Hạnh


Người viết : admin