Tiền Giang: Chư tôn đức Ni ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng lễ tạ Tổ sư

Thứ năm, 10/08/2023, 09:31 GMT+7
Tiền Giang: Chư tôn đức Ni ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng lễ tạ Tổ sư

Tiền Giang: Chư tôn đức Ni ban Kiến đàn Đại Giới đàn Huệ Đăng lễ tạ Tổ sư

PGTG – Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9/8/2023 (19 đến 23/6 năm Quý Mão); Giới trường truyền giới tại chùa Vĩnh Tràng dành cho giới tử Tăng và chùa Thiên Phước dành cho giới tử Ni.

Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Pháp tướng Tổ Sư Huệ Đăng từ chùa Vĩnh Tràng về tôn trí tại Giới trường Ni – chùa Thiên Phước để chư Giới tử nơi đây mỗi ngày đảnh lễ cúng dường; đồng thời cầu nguyện Tổ Sư gia hộ cho Phật sự được thành tựu, Giới tử phát tâm dõng mãnh cầu thọ giới pháp được Giới thể chu viên.

Hôm nay, ngày 10/8/2023 (24/6 năm Quý Mão) Giới đàn đã được chu viên, pháp sự hoàn mãn, chư Tôn đức Ni trong Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Pháp tướng Tổ sư Huệ Đăng về lại chùa Vĩnh Tràng để an trí tôn thờ.

Nơi Tổ đường chùa Vĩnh Tràng, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm – Phó trưởng BTS, Trưởng PBNG tỉnh Tiền Giang, Phó trưởng Ban Kiến đàn; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng – Phó trưởng BTS, Phó thường trực PBNG tỉnh, Phó trưởng Ban Kiến đàn cùng chư Tôn đức Ni đã dâng hương đảnh lễ Tổ sư, thành kính niệm ân chư Tổ đã gia hộ cho Phật sự được thành tựu.

Sau khi tôn trí di ảnh Pháp tướng Tổ sư trang nghiêm tại Tổ đường, Thượng tọa Thích Quảng Lộc – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Kiến đàn đã có buổi thiền trà, chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức Giới đàn với chư Tôn đức Ni, nhằm để các lần kiến đàn sau này được thêm nhiều thành tựu.
Một số ảnh ghi nhận được:


Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin