Tiền Giang: Trùng tuyên Kinh Di Giáo tại Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2567

Thứ tư, 09/08/2023, 12:54 GMT+7
Tiền Giang: Trùng tuyên Kinh Di Giáo tại Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2567

Tiền Giang: Trùng tuyên Kinh Di Giáo tại Đại giới đàn Huệ Đăng PL.2567

PGTG – Buổi tối ngày 6/8/2023 - Ngày thứ hai của chương trình Đại Giới đàn, toàn thể giới tử cầu thọ giới tại Đại Giới đàn Huệ Đăng PL.2567 – DL.2023 đã tập trung về Giới trường chùa Vĩnh Tràng (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) để lắng nghe Thượng tọa Thích Nhuận Đức – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phó ban Kiến đàn trùng tuyên Kinh Di Giáo.

Kinh Di Giáo là quyển kinh ghi lại những lời cốt lõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi Ngài vào đại định vô dư Niết-bàn. 
Giữa rừng Sa-la, dưới cây song thọ, không gian thật vắng lặng, yên tĩnh, Đức Phật đã nhắn nhủ những điều cốt lõi của chánh pháp như sau:


Các thầy Tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. 
Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn, bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. Tất cả việc này, hãy tránh như tránh hố lửa. Kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số, đều không thích hợp với các thầy. 
Các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc. Chú thuật, thuốc tiên, giao hảo quyền quí, và thân thiết với họ, rồi hèn hạ, ngạo mạn, tất cả đều không được làm. 
Phải tự đoan tâm, chánh niệm cầu độ. Không được che giấu lầm lỗi, tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ. Hễ được hiến cúng thì không nên tích trữ. 
Đó là Như Lai nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới thì chính thuận với căn bản của sự giải thoát, nên Như Lai mệnh danh Ba La Đề Mộc Xoa. Nhờ giới mà phát sinh thiền định, và trí tuệ có năng lực hủy diệt thống khổ. Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất, làm nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức.
Các thầy Tỷ kheo, đã ở trong tịnh giới thì phải chế ngự năm thứ giác quan, không cho phóng túng vào trong năm thứ dục lạc. Như kẻ chăn trâu, cầm gậy mà coi giữ, không cho phóng túng, phạm vào lúa má của người. Phóng túng năm thứ giác quan, thì không những chỉ có năm thứ dục lạc, mà có thể sẽ không còn giới hạn nào nữa, không thể cấm chế. Như con ngựa hung hãn mà không được chế ngự bằng giây cương, thì sẽ mang người lao xuống hầm hố. Giặc cướp làm hại, khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan họa đến nhiều kiếp: tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. Thế nên người có trí thì chế ngự mà không theo, giữ như giữ giặc, không cho phóng túng. Giả sử phóng túng năm thứ giác quan, thì cũng không bao lâu ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả….

Nhằm để giúp chư Giới tử hiểu được những việc mình cần làm trong cuộc đời xuất gia học đạo, những điều mà các em sắp thọ nhận trong Giới đàn; Ban Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 trang trọng ôn lại những lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn trong không gian thiêng liêng của Giới trường. Nguyện cho các giới tử cầu thọ Giới pháp lần này đắc được giới thể viên dung, giới tướng trang nghiêm như pháp.

Một số ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin