Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 truyền giới Sa di

Thứ ba, 08/08/2023, 07:13 GMT+7
Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 truyền giới Sa di

Tiền Giang: Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 truyền giới Sa di

PGTG - Nối tiếp chương trình Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023 do BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức, 14g00 chiều ngày 7/8/2023, Ban Tổ chức cung thỉnh Hội đồng Thập sư truyền giới pháp Sa di cho 33 giới tử đã vượt qua khảo thí, đủ tiêu chuẩn để lãnh thọ Giới pháp tại Giới trường Tăng (chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho).

Sa di giới được xem là bước chân đầu tiên của người xuất gia xin cầu thọ để chính thức trở thành người đệ tử Phật, giới tử thọ giới Sa di sẽ được chư tôn đức Giới sư truyền trao thập giới, bắt đầu khai mở nên lộ trình mới trên lộ trình tu tập.
Sa di có ba ý nghĩa là Tích từ, Cần sách và Cầu tịch. Đây là nhân tố quan trọng để người lãnh thọ giới pháp chuyên tâm tu tập, hành trì các giới đã thọ và cầu thân cận bậc tri thức, hướng tâm đến con đường giải thoát.


Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Ban quản Giới tử, các Giới tử theo thứ tự lần lượt vào giới trường. Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, Hòa thượng Đường đầu đã có lời giáo giới đến chư Giới tử. Hòa thượng Yết-ma bạch nhị yết-ma truyền giới Sa di cho Giới tử. Hòa thượng Giáo thọ dạy các Giới tử trong giây phút này phải một lòng hướng về Tam bảo, chí thành tha thiết lãnh thọ Giới pháp. Giới tử được truyền trao mạn y, lược nước, trở thành vị tân Sa di trọn vẹn giới thể và giới tướng.

Sau khi được chư Giới sư truyền trao chánh giới, các Giới tử Sa di thể hiện niềm hân hoan, tràn đầy niềm hỷ lạc. Với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc, chư Giới tử đã đảnh lễ tri ân đến chư Tôn đức Hội đồng Thập sư.

Chư tôn đức Hội đồng Thập sư truyền giới Sa di gồm:
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh – Đường đầu đắc giới 
Thượng tọa  Thích Quảng Lộc – Yết ma A xà lê
Thượng tọa Thích Thiện Lưu – Giáo thọ A xà lê
Thượng tọa Thích Giác Nguyên – Đệ nhất Tôn chứng
Thượng tọa Thích Bửu Hiền – Đệ nhị Tôn chứng
Thượng tọa Thích Lệ Hiếu – Đệ tam Tôn chứng
Thượng tọa Thích Quảng Nhuận – Đệ tứ Tôn chứng
Thượng tọa Thích Thiện Nguyện – Đệ ngũ Tôn chứng
Thượng tọa Thích Minh Độ - Đệ lục Tôn chứng
Thượng tọa Thích Đức Thắng – Đệ thất Tôn chứng
Đại đức Thích Phổ Tuệ - Dẫn thỉnh sư.
Một số ảnh ghi nhận tại lễ truyền giới:

 


Người viết : admin