Tiền Giang: Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Thứ ba, 08/08/2023, 06:42 GMT+7
Tiền Giang: Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

Tiền Giang: Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

PGTG - Sau khi buổi lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng PL.2567 – DL.2023 kết thúc, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông – Tuyên Luật sư Đại giới đàn Huệ Đăng năm 2023 có lời giáo giới cao quý đến các Giới tử.

Trong lời giáo giới, Hòa thượng Tuyên Luật sư giáo huấn chư giới tử những điều cần thiết để có thể lãnh hội được giới pháp của chư Phật, những tiêu chí để có thể trở thành một vị Tỳ kheo, Tỳ kheo ni chân chánh trong Tăng đoàn Đức Phật.


Giới luật Phật chế được ví như của báu, việc có được của báu đã khó, việc gìn giữ của báu lại càng khó khăn hơn. Vì lý do để của báu không bị mất đi, không bị thất lạc, người có của báu phải xây dựng hàng rào chắc chắn, điều đó cũng có nghĩa là người vừa được thọ giới, muốn giới không bị mất thì cần phải xây dựng hàng rào giữ giới, đó chính là nghiêm trì các giới điều mà Phật chế định, như thế sẽ không bị mất đi vô tác giới thể. Vô tác giới thể tuy không có hình tướng nhưng lại là rào cản vững chắc để người tu Phật không vi phạm các điều xấu quấy, không tiếp tục tạo tác các hắc nghiệp.
Hòa thượng căn dặn chư vị tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải hiểu rõ các học giới mình đã thọ, giữ gìn không cho phạm vào bốn pháp cực ác, đồng thời học các pháp để giải tội khi phạm các giới căn bản có thể sám hối. Ngài giảng dạy về Bát kỉnh pháp giới với Tỳ kheo Ni, việc chuyên tâm gìn giữ Bát kỉnh pháp sẽ đưa đến sự an lạc trong quá trình tu tập của các vị.

Hòa thượng cũng dạy rõ lý do tại sao Sa di Ni phải trải qua thêm 2 năm thọ giới Thức xoa Ma na, chính là để có thêm về giới đức, tiến đến giới thể Tỳ kheo Ni thanh tịnh sau này.
Bên cạnh đó Hòa thượng Tuyên Luật sư cũng dạy rõ về Tánh giới và Giá giới, người học Phật phải hiểu rõ để xứng đáng trọn vẹn con đường tu hành đạt đến quả vị giải thoát viên mãn. 
Hòa thượng đã cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Giới tử thọ giới được tâm thành thanh tịnh, đạt được chánh giới và tu hành viên mãn.

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang


Người viết : admin