Tiền Giang: [Video] Lễ Vu lan tại trường hạ Phổ Đức năm 2019

15:57 ,17/08/2019